Hoe werkt de Klas op Wielen

Ons team bestaat uit professionele, enthousiaste en betrokken medewerkers. Het team is divers en we beschikken over verschillende expertise.

Wij werken vanuit twee locaties in Alkmaar. Op de Kofschipstraat, bij basischool Het Kompas & de BSO/PSZ van de Skoa, voor kinderen tussen 1 en 13 jaar. En op de Drechterwaard, voor de oudere kinderen, bij het VMBO Vonk & Wijkcentrum Rekere. Onze lokalen zijn goed ingericht met (aangepaste) voorzieningen voor de kinderen en waarmee de medewerkers goed en ergonomisch kunnen werken.

Vanuit deze locaties streven wij naar zoveel mogelijk inclusie.

  • Bij de Klas op Wielen krijgen onze kinderen goede zorg & ontwikkelingsstimulatie. Ons zorgaanbod is gericht op inclusie, ontwikkeling en ontspanning. De kinderen van de school zijn welkom bij ons om te komen spelen en samen te leren. Actie op de groep vinden we leuk! Dat vergroot de alertheid van onze kinderen.
  • Buiten onze locaties zoeken we (individuele) activiteiten voor onze kinderen, die we samen met de andere schoolkinderen kunnen doen. Bijvoorbeeld het meebeleven van een muziekles, een kringgesprek, gymlessen, woorden en getallen leren tijdens taal/rekenlessen, reuring op het schoolplein tijdens het speelkwartier en dergelijke. Bij Vonk zijn er allerlei lessen bij dieren, planten en voeding.

Kinderen met en zonder handicap hebben elkaar wat te bieden. En kunnen van elkaar leren. We zorgen voor alle kinderen dat dit ook kan gebeuren.

Aan elk kind binnen de Klas op Wielen koppelen we een cliëntbegeleider. De cliëntbegeleider is verantwoordelijk voor het zorgleerplan. Dit zorgleerplan wordt in samenwerking met de ouders gemaakt. Elk jaar vindt er een evaluatie plaats en wordt de voortgang van hun kind besproken.

Naast onze eigen medewerkers, werken wij ook samen met verschillende therapeuten. De kennis van deze therapeuten passen we toe in onze dagelijkse werkzaamheden.

Wat wij belangrijk vinden is goed zicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Dagelijks rapporteren we via het digitale Familienet. Onze rapportages ondersteunen met foto’s die we elke dag maken.

Ons team is divers en we beschikken over verschillende expertise. Deze combinatie willen we ook graag. Ervaring en nieuwe inzichten moeten elkaar aanvullen. Daarnaast werken we met verschillende methodieken.
Naast onze medewerkers, werken er ook stagiaires en vrijwilligers bij de Klas op Wielen.

De Klas op Wielen heeft een eigen rolstoelbus, die dagelijks ingezet wordt.