Hoe werkt de Klas op Wielen

Wij werken vanuit 2 accommodaties in Alkmaar. Op de Kofschipstraat, bij basischool Kompas & de BSO/PSZ van de Skoa, voor kinderen tussen 1 en 13 jaar. En op de Drechterwaard, voor de oudere kinderen, bij het vmbo Clusius college & wijkcentrum Rekere. Onze lokalen zijn goed ingericht met voorzieningen waar de kinderen veilig in kunnen liggen/zitten/staan, en waarmee de medewerkers goed en ergonomisch kunnen werken.

Deze lokalen zijn de "uitvalsbasis voor de inclusie".

  • In de lokalen krijgen onze kinderen goede zorg & ontwikkelingsstimulatie. Kinderen/leerlingen van de school zijn welkom om bij ons te komen spelen, voor te lezen, te oefenen met muziek, enzovoorts. Want we vinden het leuk als er geregeld actie is op de groep. Dat vergroot de alertheid van onze kinderen.
  • Buiten de lokalen zoeken we individuele activiteiten voor onze kinderen, die we samen met de andere schoolkinderen kunnen doen. Bijvoorbeeld het meebeleven van een muziekuur, kringgesprek, gymnastiek, woorden en getallen leren tijdens taal/rekenlessen, reuring op het schoolplein, en dergelijke. Bij het Clusius college zijn er allerlei lessen bij dieren, planten, voeding enzovoorts.

Kinderen met en zonder handicap hebben elkaar wat te bieden. En kunnen van elkaar leren. We zorgen voor alle kinderen dat dit ook kan gebeuren.

Per kind maken we een zorg/leerplan. De voortgang van dit plan wordt geregeld met ouders besproken. Waar nodig passen we het aan. Informatie van therapeuten, pedagogen en artsen geven we een plek in ons dagelijks werk.
We willen geen onnodige "administratieve drukte" rondom plannen en evaluaties. Wel willen we samen met ouders goed zicht houden op de ontwikkeling van het kind. Omdat we zo kleinschalig werken is het voor ouders makkelijk om alles te volgen, en invloed uit te oefenen. Dagelijks wordt er gerapporteerd via het digitale "Familienet", de tekst wordt daarbij met foto's ondersteund.

De medewerkers hebben diverse kennis/ervaring wat betreft de ondersteuning van kinderen met (ernstig) meervoudige handicaps, of zijn bezig met opleiidngen in Zorg & Welzijn. Die combinatie willen we ook graag. Ervaring en nieuwe inzichten moeten elkaar aanvullen. Opleidingen worden daarbij van harte uitgenodigd om met ons mee te denken. Daarnaast halen we verschillende vormen van kennis naar binnen, zoals de Saito-ritmiek, Advanced Biomechanical Rehabilitation, Leespraat, KLINC, ervaringsordening, en Cocp-vg.

Naast medewerkers en stagiaires zijn er vrijwilligers actief. Zij rijden onze eigen rolstoelbus, vormen de raad van toezicht, en maken de individuele uitstapjes naar activiteiten binnen school mede mogelijk. Mede dankzij hen kunnen we alle dagen naar buiten, naar het park Rekerhout, de kinderboerderij, boodschappen doen, zwemmen, enzovoorts.