Doelstellingen Klas op Wielen

  1. We geven kinderen met ernstig meervoudige handicaps goede zorg & ondersteuning.
  2. Klas op Wielen brengt kinderen met en zonder ernstig meervoudige handicaps dagelijks met elkaar in contact. En laat alle kinderen door die contacten van elkaar leren en plezier beleven.
  3. Klas op Wielen stelt vast wat goed werkt in de ondersteuning van kinderen met ernstig meervoudige handicaps. Daarom werkt de Klas op Wielen mee aan (wetenschappelijk) onderzoek en beleidsontwikkeling naar vormen van ondersteuning.

Koers, Beleidsvoornemen 2020-2024

  1. kow doelstellingenDe komende jaren richten we ons op het behoud van de kleinschaligheid. We willen een duurzame plek zijn voor kinderen met een beperking. Kinderen kunnen vanaf 1 tot 18 jaar bij ons terecht.
  2. Onze ruimtes richten we in, zodat kinderen optimaal ondersteund worden bij het leren en hun ontwikkeling.
  3. We verkennen wat we kunnen doen vanuit de KOW-werkwijze voor kinderen ouder dan 18 jaar.
  4. De thuisondersteuning wordt afgebouwd of omgebouwd tot een vorm waarin we de gevraagde kwaliteit kunnen leveren. We zoeken hierin samenwerking met andere organisaties.
  5. In onze jaarlijkse gesprekken met ouders wordt het langetermijnperspectief van het kind een vast bespreekpunt.
  6. We sluiten ons aan bij het landelijk netwerk Samen naar School. Actuele ontwikkelingen en inzichten passen we toe waar mogelijk.
  7. We werken samen met de andere onderdelen van Heliomare waardoor we het leren en ontwikkelen van onze kinderen kunnen optimaliseren.