Doelstellingen Klas op Wielen

 1. We geven kinderen met ernstig meervoudige handicaps goede zorg & ondersteuning.
  (Dat kan alleen met veel, en goed opgeleide medewerkers en stagiaires. Onze overhead is daarvoor tot het minimum beperkt, en niemand verdient meer dan FWG-groep 50 uit de Cao Gehandicaptenzorg. Dit maakt dat individuele ondersteuning van de kinderen bijna altijd mogelijk is)
 2. Klas op Wielen brengt kinderen met en zonder ernstig meervoudige handicaps dagelijks met elkaar in contact. En laat alle kinderen door die contacten van elkaar leren en plezier beleven.
  (Daarom bieden wij onze zorg & ondersteuning alleen bij gewone scholen met leeftijdsgenoten aan.)
 3. Klas op Wielen stelt vast wat goed werkt in de ondersteuning van kinderen met ernstig meervoudige handicaps. Daarom werkt de Klas op Wielen mee aan (wetenschappelijk) onderzoek naar vormen van ondersteuning.

Koers, Beleidsvoornemen 2020-2024

 1. De komende jaren wordt niet gezocht naar uitbreiding van het aantal kinderen. De instroom gebeurt op de locatie Kofschipstraat (in samenwerking met PSZ Kraaienest en groep 1⁄2 Kompas), en de uitstroom op 18 jaar verloopt vanaf de locatie Drechterwaard.
 2. De ruimtes worden beter geschikt gemaakt voor individuele ondersteuning bij het ‘ontwikkelen & leren’. Het eerst bij de locatie Drechterwaard omdat de prikkelreductie daar het lastigste is op dit moment. Bij toename aantal kinderen op locatie Drechterwaard is er daar extra ruimte nodig.
 3. Er kan gedurende de komende jaren onderzoek gedaan worden naar een vervolg op de KOW-werkwijze voor kinderen ouder dan 18 jaar. Zolang de uitwerking daarvan voor de KOW maar niet conflicteert met de budgetten die we nu voor kinderen krijgen, en het behoud van overzicht voor medewerkers, kinderen en ouders.
 4. De thuisondersteuning wordt aangepast zodat betrokken medewerkers minder ‘druk’ ervaren. Nieuwe vragen worden daarom niet gehonoreerd totdat dit naar tevredenheid is opgelost. Ouders met thuisondersteuning worden betrokken. Samenwerken andere externe partijen wordt onderzocht.
 5. Andere wijzigingen in het aanbod van zorg en dienstverlening zijn niet in beeld
  gekomen. Wel is opgemerkt dat het vaker/eerder met ouders bespreken van het perspectief van het kind (de langere termijn) zinvol kan zijn voor zowel de ouders als het werk van de medewerkers van de Klas op Wielen. Dit moet in de jaarlijkse gesprekken over het zorg/leerplan.