Welkom bij De Klas Op Wielen Alkmaar

Kinderen met ernstig meervoudige beperkingen krijgen hun ondersteuning vaak in speciale, aangepaste voorzieningen. Contacten met niet beperkte leeftijdsgenoten zijn er dan niet of zelden. Dat is SEGREGATIE (op het plaatje hiernaast: rechtsboven).

DE KLAS OP WIELEN zorgt voor INTEGRATIE (links onder). We hebben eigen, goed aangepaste lokalen in een scholencomplex waar ook de basisschool het Kompas en de BSO & PSZ van de SKOA zitten. Voor onze oudere kinderen hebben we lokalen bij het Clusius-college. Alleen al door deze manier van huisvesting hebben onze kinderen dagelijks beduidend meer contact met niet beperkte leeftijdsgenoten dan voorheen. De goede voorzieningen in ons deel maken de goede zorg & ondersteuning voor onze kinderen mogelijk.

We werken vervolgens met al deze partijen samen aan INCLUSIE (rechtsonder). Door extra gezamenlijke activiteiten en interacties met kinderen zonder beperking. Deelname aan lessen, speelkwartier, weeksluitingen, festiviteiten, enzovoorts. Het blijkt goed mogelijk om aansluiting te vinden binnen de scholen op momenten waarop het voor alle kinderen een meerwaarde heeft. De bereidheid om over en weer te kijken wat we met elkaar kunnen ondernemen is groot.

 

Grafiek exclusie, segregatie, Inclusie, integratie

Rapportcijfers doelstellingen en werkzaamheden oktober 2019

Bekijk via onderstaande button de rapportcijfers over de doelstellingen en werkzaamheden van de Klas op Wielen (pdf document).

Bekijk de rapportcijfers

Kleinschalig

We ondersteunen 16 kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen. We kennen de ouders, kinderen, medewerkers en stagiaires persoonlijk. Daar ligt juist onze kracht.

Omdat we zoveel mogelijk de normale stroom volgen van onze samenwerkingspartners (de scholen) vindt de instroom van nieuwe kinderen op peuterspeelzaal leeftijd plaats, en de uitstroom na de 18e verjaardag vanuit onze voortgezet onderwijs locatie.

Mede dankzij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zijn er inmiddels 36 andere Samen-naar-Schoolklassen in Nederland, en diverse in oprichting:

Kaart van de Samen naar Schoolklassen

Het is dus ook mogelijk om te kijken of een ander initiatief voor je kind interessant kan zijn. Wellicht kunnen wij je daarbij helpen, want we kennen de meeste initiatieven in onze regio. Of we helpen nieuwe initiatiefnemers om een vergelijkbaar project op te zetten, dat hebben we al vaak gedaan..

In de 36 Samen naar School klassen zitten ruim 200 kinderen met (ernstig meervoudige) beperkingen. Dagelijks komen 10.000 leerlingen en 450 leerkrachten van reguliere scholen in contact met kinderen met beperkingen!
Van de kinderen heeft 55% een meervoudige beperking, 20% autisme en 9% Downsyndroom.
25% van de kinderen komt uit dezelfde wijk als de school, 36% uit dezelfde gemeente en 38% van buiten de gemeente.
Van de kinderen heeft 10% voorheen in het speciaal onderwijs gezeten. 1 kind komt vanuit het reguliere basisonderwijs.

Onderzoek

Tot 2020 loopt er een landelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Groningen naar de effecten van Samen naar School-klassen zoals de Klas op Wielen. Klopt ons vermoeden dat dit goed uitpakt voor kinderen met en zonder beperking? Het antwoord op deze belangrijke vraag wordt de komende jaren duidelijk. De eerste resultaten zijn positief, dat kunnen we alvast wel verklappen.

Eerste resultaten onderzoek Universiteit van Groningen

We deden in 2018 mee met een pilotstudie vanuit de stichting Milo, naar de toepasbaarheid van de leermethode Klinc bij 4 van onze kinderen. De methode Klinc is er op gericht om het taalbegrip van kinderen te vergroten, op een gestructureerde manier. Daarbij worden alle mogelijke manieren gebruikt om de hersenen informatie te laten opnemen en verwerken. Woorden worden begrepen door ze letterlijk van alle kanten te besnuffelen, bekijken, bevoelen, te beluisteren, en te bewegen. Uiteindelijk moet de toegenomen woordenschat van het kind leiden tot meer initiatief om te communiceren. Bij de 4 kinderen is bij een taalbegrip-toets een hogere score geboekt. Binnen de Klas op Wielen hebben we de Klinc methode nu aanpast naar een eigen methode, SCOEL (Samen Communiceren, Ontwikkelen, Ervaren en Leren). Die passen we bij zoveel mogelijk kinderen toe.

Bekijk pilotstudie stichting Milo

 
kinderen aan tafel

Vanaf 17 januari 2018 onderzoeken we zelf de methode Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). Bij de Klas op Wielen ondergaan 8 kinderen deze behandeling voor de duur van 2 jaar. De effecten van de ABR-behandeling zullen tijdens de jaarlijkse assessments zorgvuldig worden gemeten door het ABR-centrum uit Hasselt, en voor ouders en medewerkers goed zichtbaar gemaakt in een fotoboek. Tegelijkertijd wordt er ook gemeten door een groep kinderfysiotherapeuten.

In het menu hierboven kun je meer informatie over de ABR vinden, of je kijkt via onderstaande link op de site van het ABR-centrum:

Bekijk de website van het ABR centrum

Meewerken & Meehelpen

Er helpen veel mensen mee, betaald en onbetaald. Overdag bij de 2 locaties, tijdens het vervoer van de kinderen, in de raad van toezicht, als sponsor en/of fondsenwerver. Daardoor kunnen we onze kinderen vaak individueel ondersteunen, waardoor de kansen op inclusie en ontwikkeling het grootste zijn. Hartelijke dank daarvoor!

It takes a whole village to raise a child

"It takes a whole village to raise a child"