Welkom bij de Klas Op Wielen Alkmaar

Grafiek exclusie, segregatie, Inclusie, integratieKinderen met ernstig meervoudige handicaps krijgen hun ondersteuning vaak in speciale voorzieningen. Contacten met niet gehandicapte leeftijdsgenoten zijn er dan niet (dagelijks). Dat is SEGREGATIE (op de afbeelding hiernaast: rechtsboven).

KLAS OP WIELEN zorgt door huisvesting van onze zorg & ondersteuning voor INTEGRATIE (links onder). We hebben lokalen in een schoolcomplex waar ook de basisschool Kompas en de BSO & PSZ van de Stichting Kinderopvang Alkmaar zitten. Voor onze oudere kinderen hebben we lokalen bij het Clusius-college. We werken met al deze partijen samen aan INCLUSIE (rechtsonder).

"IN1SCHOOL" hield een interview: Goede beschrijving van doel en werkwijze.

Kleinschalig betekent op dit moment: Vol

We ondersteunen 17 kinderen met (ernstig) meervoudige handicaps. Daarmee "zit de Klas op Wielen vol". We willen bewust niet verder groeien. Daardoor blijven we elkaar als ouders, kinderen, medewerkers en stagiaires persoonlijk voldoende kennen.

Maar mede dankzij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zijn er inmiddels 23 Samen-naar-Schoolklassen, en 12 in oprichting: Kaart van de Samen naar Schoolklassen. Dus er is vast een plek te vinden!

Meehelpen & Meehelpen

Er helpen veel mensen mee bij de Klas op Wielen, betaald en onbetaald. Overdag bij de 2 locaties, tijdens het vervoer van de kinderen, in de raad van toezicht, als sponsor en/of fondsenwerver. Daardoor kunnen we onze kinderen bijna altijd individueel ondersteunen, waardoor de kansen op inclusie en ontwikkeling het grootste zijn. Klas op Wielen verbindt op die manier de kinderen en alle mensen die hen direct of indirect ondersteunen. En dat levert iedereen een positief gevoel op.

Onderzoek

Vanaf 2015 tot 2020 loopt er een landelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Groningen naar de effecten van Samen naar School-klassen zoals Klas op Wielen. Klopt ons vermoeden dat dit goed uitpakt voor kinderen met en zonder handicap? Het antwoord op deze belangrijke vraag wordt de komende jaren duidelijker, en wordt dan gelijk steviger onderbouwd. Klas op Wielen is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Daarnaast doen we mee met een pilotstudie vanuit de stichting Milo, naar de toepasbaarheid van de in september gestarte leermethode Klinc bij onze kinderen, en proberen we (wetenschappelijk) onderzoek op te zetten bij de introductie/implementatie van de methode ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) bij de Klas op Wielen (vanaf januari 2018)