Stageplekken 2018

Voor de periode na februari 2018, en uiteraard voor het nieuwe schooljaar, zijn er weer stageplekken beschikbaar binnen de Klas op Wielen.

Welkom bij de Klas Op Wielen Alkmaar

Grafiek exclusie, segregatie, Inclusie, integratieKinderen met ernstig meervoudige handicaps krijgen hun ondersteuning vaak in speciale voorzieningen. Contacten met niet gehandicapte leeftijdsgenoten zijn er dan niet (dagelijks). Dat is SEGREGATIE (op de afbeelding hiernaast: rechtsboven).

KLAS OP WIELEN zorgt voor INTEGRATIE (links onder). We hebben lokalen in een schoolcomplex waar ook de basisschool Kompas en de BSO & PSZ van de Stichting Kinderopvang Alkmaar zitten. Voor onze oudere kinderen hebben we lokalen bij het Clusius-college.

We werken met al deze partijen samen aan INCLUSIE (rechtsonder).

"IN1SCHOOL" hield een interview: Goede beschrijving van doel en werkwijze.

Kleinschalig betekent op dit moment: Vol

We ondersteunen 17 kinderen met (ernstig) meervoudige handicaps. Daarmee zit de Klas op Wielen vol. We willen niet verder groeien. Daardoor blijven we elkaar als ouders, kinderen, medewerkers en stagiaires persoonlijk kennen. Maar mede dankzij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zijn er inmiddels 22 andere Samen-naar-Schoolklassen, en 12 in oprichting: Kaart van de Samen naar Schoolklassen.

Onderzoek

kinderen aan tafelTot 2020 loopt er een landelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Groningen naar de effecten van Samen naar School-klassen zoals de Klas op Wielen. Klopt ons vermoeden dat dit goed uitpakt voor kinderen met en zonder handicap? Het antwoord op deze belangrijke vraag wordt de komende jaren duidelijk.

Ook doen we in 2018 mee met een pilotstudie vanuit de stichting Milo, naar de toepasbaarheid van de in september gestarte leermethode KLINC bij onze kinderen.

Vanaf 17 januari onderzoeken we zelf de methode Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). Bij de Klas op Wielen zullen 9 kinderen deze behandeling ondergaan. Voor de duur van 1 jaar zal de Klas op Wielen deze behandeling voor hen betalen. De effecten zullen zowel door het ABR-centrum uit Hasselt, als door een groep kinderfysiotherapeuten + revalidatiearts worden gemeten. Begin 2019 kunnen we de conclusie over dit ABR-jaar meedelen. http://www.abrtherapy.com/

Meehelpen & Meehelpen

Er helpen veel mensen mee bij de Klas op Wielen, betaald en onbetaald. Overdag bij de 2 locaties, tijdens het vervoer van de kinderen, in de raad van toezicht, als sponsor en/of fondsenwerver. Daardoor kunnen we onze kinderen bijna altijd individueel ondersteunen, waardoor de kansen op inclusie en ontwikkeling het grootste zijn. Klas op Wielen verbindt op die manier de kinderen en alle mensen die hen direct of indirect ondersteunen. En dat levert iedereen een positief gevoel op.