Klachtenregeling

Bij Stichting Klas op Wielen proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Wanneer u onvrede ervaart, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de cliƫntbegeleider van uw kind. Zij zal met u een persoonlijk gesprek aangaan met als doel om samen naar een passende oplossing te zoeken.

Natuurlijk hopen we dat dit gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en de cliƫntbegeleider de onvrede kan wegnemen. Wanneer uit dit persoonlijke gesprek blijkt dat dit niet helemaal lukt, volgt er een gesprek met de locatieleider.

Mocht dit, om welke reden dan ook, niet afdoende zijn, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. In dat geval kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Heliomare. Meer informatie daarover via deze link.