Algemene informatie bestuur en financiën

Wij bieden dagelijkse ondersteuning aan 16 kinderen vanuit de Wet Langdurige Zorg, in Zorg in Natura Daarnaast ondersteunen we 1 kind vanuit de Jeugdwet/Gemeente. Tevens betalen enkele ouders voor- en naschoolse opvang en ambulante begeleiding vanuit het PGB van hun kind.

Omdat we zoveel mogelijk de normale stroom volgen van onze samenwerkingspartners (de scholen) vindt de instroom van nieuwe kinderen op Peuterspeelzaal leeftijd plaats, en de uitstroom na de 18e verjaardag vanuit onze voortgezet onderwijs locatie.

De Klas op Wielen heeft een toelating als zorginstelling voor de functies Verpleging, Behandeling, Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Verblijf. Op dit moment bieden wij behandeling, verpleging en begeleiding, van maandag t/m vrijdag. En buitenschoolse opvang bij ons of bij de kinderen thuis. Daarnaast logeren enkele kinderen bij/via de Klas op Wielen.

Wij werken met een goede & hoge personele bezetting, en ondernemen veel individuele activiteiten met de kinderen. Dat kan omdat bijna alle middelen direct naar de "handen in de klas" gaan. De bestuurder werkt deels mee in de bezetting, en is ingeschaald in de functie senior-clientbegeleider.

De stichting Klas op Wielen heeft een Raad van Toezicht van 3 personen. Zij doen hun werk onbetaald. Sinds februari is er een administratief ondersteuner voor 16 uur per week, dit werd noodzakelijk door de toename van het aantal kinderen en zorgmomenten. Door de overhead verder minimaal te houden kunnen we veel menskracht inzetten voor de kinderen.

We krijgen geregeld hulp van fondsen, serviceclubs en particulieren. Deze extra inkomsten zijn opgenomen in de financiele jaarverslagen. Het meest recente en door de accountant goedgekeurde jaarverslag vind je in de kolom hiernaast. Al deze extra bijdragen gaan naar de directe ondersteuning van de kinderen, aanpassingen van schoolgebouwen en lokalen, of naar individueel aangepast spel/leermateriaal.

De Stichting Klas op Wielen is financieel gezond. Begin september 2019 (8 jaar na de oprichting) hebben we een reserve van 200.000 euro op de rekening. We willen uiteindelijk maximaal 250.000 euro direct beschikbaar hebben om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen (zonder de kinderen met minder mensen te hoeven ondersteunen). Meer dan dat willen we niet "oppotten".

We huren twee prima accommodaties: een bij de basisschool Kompas aan de Kofschipstraat en een in de buurtonderneming Rekere 2.0 bij het Clusius-college aan de Drechterwaard 16. Beide accommodaties zijn goed aangepast en ingericht. Hiermee is onze huisvesting voor de komende jaren prima geregeld. De huurovereenkomsten zijn jaarlijks opzegbaar, daardoor is onze dienstverlening niet vastgezet in "stenen".