Algemene informatie

Wij bieden dagelijkse ondersteuning aan kinderen vanuit de Wet Langdurige Zorg, in Zorg in Natura Daarnaast ondersteunen we 1 kind vanuit de Jeugdwet/Gemeente. Tevens betalen enkele ouders voor- en naschoolse opvang en ambulante begeleiding vanuit het PGB van hun kind.

Omdat we zoveel mogelijk de normale stroom volgen van onze samenwerkingspartners (de scholen) vindt de instroom van nieuwe kinderen op Peuterspeelzaal leeftijd plaats, en de uitstroom na de 18e verjaardag vanuit onze voortgezet onderwijs locatie.
De Klas op Wielen heeft een toelating als zorginstelling voor de functies Verpleging, Behandeling, Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Verblijf. Op dit moment bieden wij behandeling, verpleging en begeleiding, van maandag t/m vrijdag. En buitenschoolse opvang bij ons of bij de kinderen thuis. Daarnaast logeren enkele kinderen bij/via de Klas op Wielen. Wij werken met een goede & hoge personele bezetting, en ondernemen veel individuele activiteiten met de kinderen. Dat kan omdat bijna alle middelen direct naar de "handen in de klas" gaan.

Wij huren twee prima accommodaties: een bij de basisschool Kompas aan de Kofschipstraat en een in de buurtonderneming Rekere 2.0 bij Vonk aan de Drechterwaard 16. Beide accommodaties zijn goed aangepast en ingericht. Hiermee is onze huisvesting voor de komende jaren prima geregeld. De huurovereenkomsten zijn jaarlijks opzegbaar, daardoor is onze dienstverlening niet vastgezet in "stenen".