Namen bestuur, RvT en OC

Klas op Wielen in Alkmaar is een stichting zonder winstoogmerk.

Op 8 april 2011 is de oprichtingsacte gepasseerd bij de notaris Marco Reijntjes. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52511677. Klas op Wielen heeft van het ministerie van VWS een erkenning als zorginstelling gekregen

Roeland Vollaard is de bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse als algemene leiding, en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen: Esther Hollenberg, Jos Beers en Wijnand Breuker.

De oudercommissie (formeel de cliëntenraad) bestaat uit: Anja Post, Sagra Fortgens en Ed van Oorschot.

Organogram Klas Op Wielen Alkmaar

Alle kinderen zijn gekoppeld aan een clientbegeleider. Deze maakt en evalueert jaarlijks met de ouders het zorg / leerplan, en stuurt daarmee collega's, stagiaires en vrijwilligers aan.

Tussen bestuurder en oudercommissie is geregeld, en met de Raad van Toezicht minimaal 2 keer per jaar contact.

De raad van toezicht is "de baas" van Roeland en Roeland is de baas van alle medewerkers.