Namen bestuur, RvT en OC

De Klas op Wielen in Alkmaar is een stichting zonder winstoogmerk.

Op 8 april 2011 is de oprichtingsacte gepasseerd bij de notaris Marco Reijntjes. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 52511677). De Klas op Wielen heeft van het ministerie van VWS een erkenning als zorginstelling gekregen.

De Interim werkt dagelijks mee binnen de organisatie. Ook is de Interim verantwoordelijk voor de algemene leiding en het zorg inhoudelijke beleid. Daarnaast wordt er periodiek verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van de Klas op Wielen bestaat uit:

  • Esther Hollenberg
  • Jos Beers
  • Wijnand Breuker

Onze oudercommissie bestaat uit:

  • Anja Post
  • Sagra Fortgens
  • Ed van Oorschot