Beloningsbeleid Klas op Wielen

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding maar maken daar geen gebruik van.

Oudercommissie

De leden van de Oudercommissie kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Daar hebben ook zij nog nooit gebruik van gemaakt.

Medewerkers

De medewerkers van de Klas op Wielen worden beloond volgens de Cao Gehandicaptenzorg. De Senior-cliëntbegeleiders en het bestuur zijn ingedeeld in Functiegroep 45. De cliëntbegeleiders in 40, begeleiders in 35 en busbegeleiders in 15.

Stagiaires en Vrijwilligers

Stagiaires krijgen een stagevergoeding gebaseerd op de Cao Gehandicaptenzorg. Deze vergoeding bedraagt op dit moment 400 euro bruto per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor (reis)kosten, enkele vrijwilligers maken daar gebruik van.