Beloningsbeleid Klas op Wielen

Bestuur en Raad van Toezicht

De Interim van de Klas op Wielen stond in 2018 het hele jaar, voor 20 uur per week op de loonlijst en verdiende daarmee 25.457 euro. Dit is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioenpremie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zowel de Toekomstige Interim als de RvT kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding maar hebben daar geen gebruik van gemaakt.

Oudercommissie

De leden van de Oudercommissie kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Daar hebben ook zij nog nooit gebruik van gemaakt.

Medewerkers

De medewerkers van de Klas op Wielen worden beloond volgens de Cao Gehandicaptenzorg. De Senior-cliëntbegeleiders en de Interim zijn ingedeeld in Functiegroep 45. De cliëntbegeleiders in 40, begeleiders in 35 en busbegeleiders in 15.

Stagiaires en Vrijwilligers

Stagiaires krijgen een stagevergoeding gebaseerd op de Cao Gehandicaptenzorg. Deze vergoeding bedraagt op dit moment 310 euro per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor (reis)kosten, enkele vrijwilligers maken daar gebruik van.