Beloningsbeleid Klas op Wielen

Bestuur en Raad van Toezicht

De directeur/bestuurder stond in 2016 van april t/m december voor 24 uur per week op de loonlijst, en verdiende daarmee 17.641 euro. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als toezichthouder. Zowel de bestuurder als RvT kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding, maar hebben daar nog nooit gebruik van gemaakt.

Oudercommissie

De leden van de Oudercommissie kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Daar hebben ook zij nog nooit gebruik van gemaakt.

Medewerkers

Medewerkers van de Klas op Wielen worden beloond volgens de Cao Gehandicaptenzorg. Senior-cliëntbegeleiders en de directeur zijn ingedeeld in Functiegroep 45, cliëntbegeleiders in 40, en begeleiders in 35, en busbegeleiders in 15.

Stagiaires en Vrijwilligers

Stagiaires krijgen een stagevergoeding gebaseerd op de Cao Gehandicaptenzorg. Deze vergoeding bedraagt op dit moment 310 euro per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor (reis)kosten, enkele vrijwilligers maken daar gebruik van.