ABR logo

ABR - Advanced Biomechanical Rehabilitation

Bij de Klas op Wielen krijgen 8 kinderen gedurende 2 jaar een andere revalidatie/behandelmethode. Die methode heet ABR, wat staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation. Ofwel biomechanische revalidatie. Door op een bepaalde manier prikkels toe te dienen aan het lijf van onze kinderen gaat dat lichaam vanzelf reageren, van cel tot weefselniveau zal het zich aanpassen aan de nieuwe prikkel die het krijgt. Een van onze ouders zei: "Als je opeens lange wandeltochten gaat maken past je voetzool zich aan de nieuwe belasting aan door eelt te maken, dat lijkt wel op de effecten van de ABR..." Dit is best een goede vergelijking, je snapt direct het vermogen van het lijf om zich redelijk snel aan te passen aan een andere input. In het eerste filmpje hieronder wordt versneld zichtbaar gemaakt welke technieken er worden toegepast. Maar het gaat in het echt beduidend langzamer, en gedurende langere tijd. Voor de kinderen moet het pijnvrij zijn en niet belastend, zij hoeven zelf niets te doen tijdens het 'tappen', 'rollen met de bal', of de andere technieken. Pas later gaat hun lichaam aan de slag met het verwerken van de prikkels en het zich hieraan aanpassen.

In het document "ABR bij de Klas op Wielen" wordt dit allemaal uitgewerkt.

Download hier het document: ABR bij de Klas op Wielen.

Vanuit de pilot die we tussen februari 2018 en februari 2020 doen wordt een onderzoeksverslag gemaakt.

Bekijk hier de tekst van de huidige opzet.

In een aantal artikelen probeert Roeland de dagelijkse praktijk van kinderen met EMB en hun ondersteuners te verbinden met inzichten uit bindweefsel-onderzoek. Deze artikelen vind je in de kolom rechts (mobiele apparaten met klein scherm: onder de tekst).

Bijna aan het eind van de 2 jaar durende ‘pilot’ met ABR hebben de ouders van de 8 deelnemende kinderen aangegeven welke veranderingen zij zien op het gebied van Comfort, Ademhaling, Spierspanning, Prikkelverwerking, Alertheid en Leervermogen. Als er een 3 werd gescoord betekende dat ’neutraal’, dus niet verbeterd of verslechterd. Bij het getal 1 was het veel verslechterd, en bij 2 een beetje. Scoorden ze een 4 dan was het een beetje verbeterd, en met een 5 was het erg verbeterd.

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de ouders (gemiddeld) op alle vlakken een lichte tot stevige verbetering scoren.

Bekijk hier de scores van de 'pilot'

Hiermee kun je nog niet zeggen/bewijzen dat dit door de ABR komt. Het is wel opvallend, en erg plezierig.

ABR - Video's

Video ABR revalidatiemethode

Jayden en Ocean geven een (snel) beeld van wat er tijdens de ABR met de kinderen gedaan wordt.
(video opent in nieuw venster)

abr schotland

Een jonge ervaringsdeskundige uit Schotland legt duidelijk uit wat de “Core-business” van ABR is.
(video opent in nieuw venster)

abr onderhuids bindweefsel

Griezelfilm, maar verhelderend! Eerste deel gaat over het onderhuidse bindweefsel, je ziet hoe sterk het is. Tweede deel gaat over de laagjes bindweefsel die om spieren en organen heen liggen en ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven.
(video opent in nieuw venster)

abr reportage bindweefsel

Uitgebreide reportage over bindweefsel-onderzoek, en de betreffende internationale top onderzoekers.
(video opent in nieuw venster)

Resultaat van het eerste jaar ABR