Klas op Wielen in Alkmaar

Kinderen met ernstig meervoudige handicaps krijgen hun ondersteuning meestal in speciale voorzieningen. Contacten met niet gehandicapte leeftijdsgenoten zijn er dan niet (dagelijks).
Er is dan sprake van SEGREGATIE (als je kijkt naar de afbeelding hiernaast: rechtsboven). 
 
KLAS OP WIELEN voorziet door huisvesting van de zorg & ondersteuning in INTEGRATIE (links onder). We hebben lokalen in een schoolcomplex waar ook de basisschool Kompas en buitenschoolse opvang + peuterspeelzaal van SKOA zijn gehuisvest. Voor de oudere kinderen hebben we lokalen bij het Clusius-college. We werken met deze partijen samen aan INCLUSIE  (rechtsonder).
 
Op onze Facebook-pagina zijn diverse voorbeelden en foto's te zien van onze activiteiten bij peuterspeelzaal, basisschool en vmbo.
 
We hebben een nieuw telefoonnummer: 072- 220 46 09 

 

VOL: We ondersteunen nu 17 kinderen met (ernstig) meervoudige handicaps. Daarmee "zit de Klas op Wielen vol". We willen bewust niet verder groeien en elkaar daardoor als ouders, kinderen, medewerkers en stagiaires allemaal persoonlijk blijven kennen. (Maar bijvoorbeeld bij stichting KOOS in Schagen is nog volop plek, dus belangstellenden voor deze vormgeving kunnen ook daar terecht)

ER KOMEN ER STEEDS MEER. Er komen steeds meer projecten zoals de Klas op Wielen: in Nederland zijn er nu 17 Samen naar Schoolklassen bij basisscholen, met nog 7 in oprichting. Bij het voortgezet onderwijs is de Klas op Wielen in Nederland nog uniek, maar ook hierbij zijn er al 2 klassen in oprichting (Amsterdam en Haarlem). Op de kaart bovenaan deze pagina kun je zien waar de verschillende projecten al draaien, of in oprichting zijn.

MEEDOEN, MEEHELPEN. Er helpen veel mensen om kinderen met een handicap "erbij te houden". Zo kregen we van de firma Woldhuis een mooie rolstoelfiets, waarmee we met onze kinderen bijvoorbeeld naar het zwembad in Alkmaar kunnen. Dankzij enthousiaste medewerkers van dat zwembad ging de opbrengst van hun aquarobics-marathon naar onze kinderen. Wij mogen daardoor in heel 2017 gratis zwemmen! De Lions uit Alkmaar maken het mogelijk dat de firma Tervoort uit Egmond bij onze vmbo-groep mooie tuindeuren maakt. En de Juniorkamer Alkmaar de Waegh helpt om bij basisschool Kompas een keuken te maken waar kinderen samen kunnen koken. Daarnaast storten bijvoorbeeld 2 mensen maandelijks een bedrag op onze rekening. Met dergelijke hulp maken we het samen voor de kinderen plezierig & comfortabel!

Kinderen, met & zonder (meervoudige) handicaps, gaan in Alkmaar elke dag samen naar school. Bij Klas op Wielen, Clusius-college (vmbo), het Kompas (basisschool) en het Kraaiennest (PSZ, BSO).

 

ONDERZOEK: Vanaf 2015 tot 2020 loopt er een groot (promotie-)onderzoek vanuit de Universiteit van Groningen naar de effecten van Samen naar School-klassen zoals Klas op Wielen. Klas op Wielen is vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep van dit onderzoek, samen met mensen van de Vrije Universiteit van Amsterdam, Landelijk Platform EMG, de NSGK (financierder van het onderzoek) en stichting Bram. Er wordt uitgebreid gekeken naar de effecten van deze vormgeving op kinderen met en zonder handicap.

klachtenportaal zorg